Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 70 lần

Ngày 5-12, tại Hội thảo khoa học "BHXH Việt Nam góp phần sự nghiệp an sinh", ông Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học BHXH, cho biết 25 năm qua diện bao phủ BHXH không ngừng mở rộng.

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 70 lần
Xem thêm