CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM

Tin mới

30/07/2013 22:43

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI

 
1. Ngô Văn Bích, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng.

2. Mai Đức Chính, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X.

3. Đặng Quang Điều, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Tổng LĐLĐ Việt Nam.

4. Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

5. Phạm Văn Hà, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

6. Đỗ Trần Hải, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ.

7. Trần Thanh Hải, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM.

8. Trịnh Thanh Hằng, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam.

9. Trần Tiến Hòa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa X, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam.

10. Đỗ Xuân Học, Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa X, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam.
 
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu các chức danh tại đại hội

11. Nguyễn Thị Thu Hồng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

12. Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

13. Đỗ Thị Lan, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh.

14. Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng.

15. Trần Văn Lý, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa X, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam.

16. Trần Thị Ái Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang.

17. Nguyễn Văn Ngàng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X.

18. Trần Công Phong, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

19. Trần Duy Phương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Tổng Biên tập Báo Lao Động.

20. Hoàng Thị Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa X, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam.

21. Trần Văn Thuật, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam.

22. Trần Văn Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội.

23. Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

24. Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tổ quốc Việt Nam.
 
Đến hết năm 2018, cả nước có 10 triệu đoàn viên
Đại hội XI CĐ Việt Nam đã thống nhất các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2013-2018:
- 90% đơn vị, doanh nghiệp (DN) có từ 30 lao động trở lên thành lập CĐ cơ sở.
- 100% cán bộ chuyên trách, 70% trở lên số cán bộ không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ.
- Hằng năm có 80% trở lên số CĐ cơ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và DN khu vực nhà nước; 40% trở lên số CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt vững mạnh.
- Hằng năm, mỗi CĐ cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng.
- 100% LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam thành lập trung tâm, văn phòng hoặc tổ tư vấn pháp luật.
- Hằng năm có 95% trở lên số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị CBCC; 95% trở lên số DN nhà nước và 50% trở lên số công ty cổ phần, công ty TNHH tổ chức hội nghị NLĐ.
- 100% DN nhà nước, 65% trở lên DN ngoài nhà nước có CĐ ký thỏa ước lao động tập thể.
- Hằng năm có 80% trở lên số đoàn viên và NLĐ được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của CĐ.
- Vận động từ 60% trở lên số đoàn viên và NLĐ học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.
- Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, phát triển thêm 2 triệu đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên cả nước lên 10 triệu người.
 

Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI

1. Đậu Đình Châu, Ủy viên UBKT, Trưởng Phòng Kiểm tra Điều lệ và Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam.

2. Vũ Ngọc Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

3. Tống Văn Băng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ TP Hải Phòng.

4. Lê Văn Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ TP Đà Nẵng.

5. Nguyễn Thành Gia, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ TP HCM.

6. Lê Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT CĐ Công Thương Việt Nam.

7. Đỗ Xuân Học, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam.

8. Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X, Phó Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam.

9. Vũ Thanh Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ Dầu khí Việt Nam.

10. Hoàng Đăng Khoa, chuyên viên chính Văn phòng UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam.

11. Nguyễn Văn Oánh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X.

12. Lương Quang Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ TP Hà Nội.

13. Lê Bích Thủy, Ủy viên UBKT khóa X, Trưởng Phòng Kiểm tra Tài chính UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam.

14. Nguyễn Ngọc Trung, Ủy viên UBKT khóa X, Phó Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam.

15. Vũ Thị Hải Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT CĐ Than - Khoáng sản Việt Nam.

Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI