Hoàng Anh (hoanganhmd2@gmail.com) hỏi: "Tôi sinh ngày 1-8-1969, là giáo viên THPT. Tôi đang hưởng hệ số lương 4,98 bậc 9/9, tham gia BHXH từ ngày 1-10-1994 và muốn về hưu trước tuổi tại thời điểm ngày 1-8-2020. Khi tôi nghỉ sẽ được hưởng chế độ thế nào?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Đến ngày 1-8-2020, bà Anh tròn 51 tuổi và đóng BHXH được gần 26 năm. Theo quy định của Luật BHXH, điều kiện để lao động nữ được hưởng chế độ hưu trí là khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ 55 tuổi trở lên hoặc từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hay có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Như vậy, đến tháng 8-2020, bà Anh chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng chế độ hưu trí. Trường hợp bà Anh vẫn muốn nghỉ hưu trước tuổi thì phải thực hiện giám định y khoa. Nếu kết quả giám định kết luận bà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% thì sẽ được giải quyết chế độ hưu trí. Điều 56 Luật BHXH quy định mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vì suy giảm khả năng lao động thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ bị giảm tỉ lệ lương hưu là 2% so với mức được hưởng khi nghỉ hưu đúng tuổi quy định (55 tuổi).