Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Khoản 8, điều 2 Thông tư Liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT quy định: "Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều 1 thông tư này". Như vậy, ông Dũng đang làm việc tại doanh nghiệp thì thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp; tuy nhiên ông có thể cung cấp huân, huy chương kháng chiến (nếu có) cho cơ quan BHXH để chuyển mã hưởng quyền lợi BHYT cao hơn.