Bà Nguyễn Ái Thy, giám đốc công ty, trả lời: Trước đây, tình trạng CB-CNV đi làm trễ xảy ra khá phổ biến. Để hạn chế tình trạng đó, công ty yêu cầu NLĐ ký cam kết như phản ánh. Tuy nhiên, quy định này đã bị đoàn kiểm tra liên ngành của huyện "tuýt còi" vì trái luật trong đợt kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động ở công ty vừa qua nên chúng tôi đã hủy bỏ. Công ty đang thống kê lại các trường hợp bị trừ tiền để truy trả lại cho NLĐ.

Công ty sẽ chấn chỉnh - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Domex (KCX Linh Trung I, TP HCM) đề đạt nguyện vọng tại một buổi đối thoại do Công đoàn tổ chức Ảnh: KHÁNH AN