Đã ban hành quyết định thôi việc

Bà Huỳnh Minh Trân, giám đốc công ty, trả lời: Anh Vũ nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày 1-8, báo trước 45 ngày, dự kiến nghỉ việc vào cuối tháng 9-2016. Khi phê duyệt vào đơn, chúng tôi có ghi rõ: “Đồng ý cho nghỉ việc theo đơn xin” chứ không hề có ý cho nghỉ việc ngay lập tức. Thế nhưng ngay hôm sau, anh Vũ đã không đến công ty, cũng không bàn giao. Vì vậy, công ty không ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng. Mới đây, công ty đã mời anh Vũ đến giải quyết vụ việc. Anh Vũ thừa nhận đã hiểu không đúng tinh thần phê duyệt của giám đốc và xin lỗi công ty. Hiện hai bên đã giải quyết thỏa đáng mọi vướng mắc.