Ông Phan Hoàng Ngọc, phó giám đốc công ty, trả lời: Qua trao đổi với các cơ quan chức năng và rà soát lại các quy định của pháp luật lao động, chúng tôi nhận thấy việc yêu cầu NLĐ ký thỏa thuận không được mang thai trong 2 năm đầu kể từ khi ký HĐLĐ là chưa đúng. Công ty cũng đã sai khi ra quyết định chấm dứt HĐLĐ với chị Hoàng. Do vậy, vào ngày 13-9, công ty đã thu hồi quyết định chấm dứt HĐLĐ và mời chị Hoàng trở lại làm việc.

Đã nhận người lao động trở lại làm việc - Ảnh 1.