Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng việc phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên hiện nay còn nhiều khó khăn do phần lớn giáo viên trẻ chỉ tập trung nâng cao trình độ, ít tham gia hoạt động phong trào, đoàn thể. Một thực tế khác là nhiều trường mầm non hiện nay vẫn chưa có đảng viên.

Các đại biểu kiến nghị các cấp ủy cần tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, giáo viên trẻ. Bên cạnh đó, các đoàn thể phải bám sát các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện điển hình để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng.

T.Nga