LĐLĐ TP HỒ CHÍ MINH

Đến năm 2010, có 1 triệu đoàn viên

Tin mới

16/10/2009 00:04

Tập trung lập CĐ trong doanh nghiệp FDI có từ 500 lao động trở lên, nhất là những doanh nghiệp hoạt động đã lâu nhưng chưa lập CĐ

Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM do Chủ tịch Nguyễn Huy Cận chủ trì sáng 15-10 đã cho ý kiến và thông qua một số chương trình, đề án mang tính định hướng cho phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ TP từ nay đến cuối nhiệm kỳ (năm 2013).

Hội nghị đã cho ý kiến về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ cơ quan LĐLĐ TP; đề án kiện toàn bộ máy cơ quan LĐLĐ TPHCM theo xu hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đặc biệt, hội nghị đã dành nhiều thời gian bàn thảo, đóng góp ý kiến cho các chương trình: phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng CĐ cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ.


Theo đó, đối với chương trình phát triển đoàn viên, sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu phát triển đoàn viên, xây dựng CĐ cơ sở nhiệm kỳ 2008-2013, phấn đấu đến năm 2013, có 100% doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐ cơ sở, 70% số lao động gia nhập CĐ.

Các cấp CĐ TP sẽ tập trung thành lập CĐ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ 500 lao động trở lên, nhất là những doanh nghiệp hoạt động đã lâu nhưng chưa lập CĐ. Trước mắt, phấn đấu đến năm 2010, CĐ TP sẽ có 1 triệu đoàn viên.


Đối với chương trình nâng cao chất lượng CĐ cơ sở, Ban Thường vụ xác định đây là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động CĐ. Vì vậy, phải tập trung hướng trọng tâm hoạt động vào việc thực hiện các chức năng của CĐ; đặc biệt là chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ để thu hút người lao động đến với CĐ.

CĐ TP sẽ tập trung cho công tác đào tạo cán bộ, dành ít nhất từ 10% đến 15% kinh phí cho công tác này; trong đó chú trọng đào tạo cán bộ CĐ khu vực ngoài Nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài.


Trong chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ, phát huy những kết quả đã đạt được trong việc tổ chức nâng cao trình độ cho CNVC-LĐ, Ban Thường vụ đã thống nhất chỉ tiêu tham gia cùng các cơ quan quản lý Nhà nước phấn đấu đến năm 2013, có 50% CNVC-LĐ tốt nghiệp THPT; 80% được đào tạo nghề, trong đó 50% có tay nghề từ bậc 3/7 trở lên.

Để thực hiện chương trình này, LĐLĐ TP sẽ xúc tiến nâng cấp Trường Trung cấp Nghề Tôn Đức Thắng thành trường cao đẳng nghề; đầu tư kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng; đẩy mạnh luyện tay nghề thi thợ giỏi. Đặc biệt, CĐ TP sẽ triển khai việc cấp học phí đào tạo cho cán bộ CĐ và công nhân ưu tú.

LỆTHỦY
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI