Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt hơn 33.000 người, tăng gần 10.500 người so với năm 2018; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 1,6 triệu người, đạt 98,6% kế hoạch. Trong 10 tháng qua, BHXH TP Hà Nội đã giải quyết các chế độ BHXH một lần 25.349 đối tượng, giải quyết các chế độ ngắn hạn cho 565.309 lượt người, trợ cấp thất nghiệp cho 239.976 lượt người.

Đến thời điểm này, số tiền nợ BHXH phải tính lãi là 1.907 tỉ đồng (giảm 51,9 tỉ đồng so với tháng 9-2019). Từ đầu năm đến nay, các đoàn liên ngành của TP đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại gần 4.000 đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ 744 tỉ đồng, thu hồi được 538,9 tỉ đồng. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp 65 đơn vị với số tiền phạt là 6,24 tỉ đồng.

D.Thu