Thành ủy TPHCM chỉ đạo:

Đưa nghị quyết về xây dựng GCCN vào cuộc sống

Tin mới

11/03/2008 23:38

“MTTQ và các đoàn thể TP xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức giới thiệu những nội dung cốt lõi của các nghị quyết cho đoàn viên, hội viên các giới, nhất là những vấn đề liên quan đến đoàn thể và Mặt trận để tuyên truyền cổ động, có kế hoạch hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống”

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tại kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, gồm: Nghị quyết về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, đối với cấp TP, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết trên. Đối với các quận - huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu quán triệt các nghị quyết. 

H. Nhi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI