Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo danh sách ban hành kèm Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Ngoài ra, theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì đối tượng áp dụng bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn.

Được hưởng ưu đãi - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH TP HCM trong giờ làm việc

Căn cứ các quy định trên, trong thời gian tập sự, anh Dũng vẫn được hưởng chế độ chính sách khi làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.