Đoàn viên hiến máu tình nguyện
Đoàn viên hiến máu tình nguyện

Từ đầu năm 2015 đến nay, Công đoàn Công Thương Khánh Hòa đã tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện với gần 300 lượt đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia đóng góp vào ngân hàng máu 280 đơn vị máu. Thông qua hoạt động, Công đoàn ngành muốn xây dựng ý thức “Thương người như thể thương thân” trong CNVC-LĐ.

 

Tin-ảnh: T.Tĩnh