Bám sát 6 tiêu chí "trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm", CNVC-LĐ các CĐ cơ sở trực thuộc sở luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; phát huy sáng kiến, giải pháp mới trong công tác nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Phong trào thi đua lao động giỏi và thực hành tiết kiệm được CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng với 60 đề tài, sáng kiến được thực hiện, tiết kiệm và làm lợi hơn 4,3 tỉ đồng. Hướng về cộng đồng, CNVC-LĐ sở đã đóng góp gần 250 triệu đồng xây nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách; ủng hộ 170 triệu đồng cho các hoạt động xã hội - từ thiện.

Học và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực - Ảnh 1.

Bà Vũ Thị Ngoãn, Chủ tịch CĐ Sở GTVT TP, động viên công nhân khó khăn

Dịp này, CĐ Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã tuyên dương 11 tập thể điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 20 gương "Người tốt, việc tốt".

T.Ngôn