Khuyến khích, hỗ trợ công nhân nâng cao trình độ

Tin mới

22/02/2015 16:16

Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân (CN) lao động tại các doanh nghiệp (DN), nhất là CN lao động trong các KCX-KCN, khu kinh tế tích cực học tập suốt đời để nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, góp phần xây dựng xã hội học tập. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

 

 

Thi thợ giỏi ngành hàn tại Tổng công SAMCO
Thi thợ giỏi ngành hàn tại Tổng công SAMCO

Đề án đặt mục tiêu vận động, tạo điều kiện để 80% CN lao động tại các DN nói chung, 90% CN lao động tại các DN trong các KCX-KCN, khu kinh tế được đào tạo nghề (đào tạo qua trường, lớp hoặc DN tự đào tạo); 50% CN lao động được đào tạo lại, 40% CN lao động có tay nghề cao. Vận động, tạo điều kiện để 50% CN lao động tại các DN nói chung, 60% CN lao động tại các DN trong các KCX-KCN, khu kinh tế được học tập, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học...

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho CN lao động tham gia học tập

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp của Đề án là tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, các cơ sở giáo dục, đào tạo, các tổ chức, DN để hỗ trợ, tạo điều kiện cho CN lao động tham gia học tập. Cụ thể, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các DN trong việc tổ chức các lớp học xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, bồi dưỡng nhận thức về chính trị, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề nghiệp, các lớp kèm cặp tay nghề, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi nâng bậc thợ hằng năm cho CN lao động; xây dựng chính sách khuyến khích CN lao động tự học, tự nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động để đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho CN lao động vào thỏa ước lao động tập thể, tạo điều kiện cụ thể về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất; động viên, khuyến khích CN lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; vận động các DN xây dựng Quỹ Khuyến khích học tập nâng cao tay nghề CN lao động để hỗ trợ, động viên, tặng học bổng, khen thưởng CN lao động tích cực và có thành tích cao trong học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Lựa chọn, trao tặng học bổng (toàn phần, bán phần) cho CN lao động theo học các lớp đào tạo dài hạn nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đạt thành tích cao.

Xây dựng mô hình “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa

Cũng theo Đề án, cần xây dựng mô hình “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phục vụ CN lao động gắn với các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân tại KCX-KCN, khu kinh tế.

Đề án khuyến khích doanh nghiệp tạo điều kiện để công nhận học tập, nâng cao trình độ chuyên môn
Đề án khuyến khích doanh nghiệp tạo điều kiện để công nhận học tập, nâng cao trình độ chuyên môn

Cụ thể, trên cơ sở thống kê, rà soát, khảo sát thực tế hoạt động của các điểm sinh hoạt văn hóa CN tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đầu tư bổ sung trang thiết bị, sách, báo, máy tính kết nối Internet cho các điểm sinh hoạt văn hóa CN để xây dựng “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phục vụ CN lao động tại các KCX-KCN. Vận động các KCX-KCN, khu kinh tế ưu tiên bố trí diện tích nhà cho “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phù hợp với quy mô CN và giao cho Công đoàn các KCN quản lý để phục vụ CN lao động học tập, sinh hoạt văn hóa.

Theo Hoàng Diên (Báo Điện tử Chính phủ)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI