Năm 2019 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực thi hành, do đó, các cấp CĐ cần tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của tổ chức CĐ, trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức CĐ và người lao động. Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần ưu tiên xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, tổ công nhân (CN) tự quản làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm tư của CNVC-LĐ, nhất là CN trong các KCX, KCN để có những giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Kịp thời giải quyết các vấn đề của người lao động - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải qua), Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, thăm hỏi công nhân Công ty CP Quốc tế Phong Phú Ảnh: THANH NGA

Thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019) và tiếp tục thực hiện chủ đề "Vì lợi ích đoàn viên CĐ", Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý các cấp CĐ tổ chức tốt Tháng CN 2019 bằng nhiều hình thức sáng tạo, đột phá, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động; phối hợp các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ.

T.Hương