Ký hợp đồng dài hạn với nhân viên

Nhiều anh em bị bệnh phải tự bỏ chi phí để điều trị, hằng quý không được thưởng năng suất và nhiều quyền lợi khác dù chúng tôi cũng làm việc như lao động chính thức...

Tập thể CN (Công ty Cát Tường, tỉnh Bình Dương)

- Bà Lê Ngô Mai, giám đốc công ty, trả lời: Qua phản ánh của CN, chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ số lao động thời vụ làm việc từ cuối năm 2014. Có tổng cộng 25 người trong diện này. Ngay trong tháng 6-2015, công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm với toàn bộ số lao động nêu trên và bảo đảm quyền lợi cho họ như lao động chính thức.