Chủ doanh nghiệp cho rằng trong 1 tháng, người lao động (NLĐ) phải làm đủ 25 công trở lên thì tháng đó mới được tính 1 ngày phép năm. Quy định như vậy có đúng pháp luật?".

Ông Trần Văn Triều, Giám Đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Bộ Luật Lao động quy định NLĐ có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương 12 ngày, 14 ngày hoặc 16 ngày tùy điều kiện lao động bình thường hay nặng nhọc, độc hại. Theo quy định này thì việc chủ doanh nghiệp căn cứ vào ngày công để tính ngày phép năm là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.