Các đại biểu cho biết một số cán bộ CĐ hiện còn yếu kỹ năng, không giải đáp được thắc mắc về chế độ chính sách và chưa nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Thêm vào đó, một bộ phận người sử dụng lao động chưa chấp hành tốt các chính sách pháp luật, vi phạm quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc...

Để nâng cao chất lượng CĐ cơ sở, đại biểu đề xuất cán bộ CĐ phải tích cực nâng cao trình độ, nghiệp vụ, phương pháp giao tiếp, trình độ pháp luật, chủ động phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ. 

N.Hà