Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP, cho biết trong năm 2016, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP luôn quan tâm làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh và đạt được kết quả khá toàn diện. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động được các cấp Công đoàn (CĐ) quan tâm thực hiện, công tác chăm lo cho CNVC-LĐ và người lao động TP có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện đồng bộ ở các cấp CĐ; phong trào thi đua yêu nước CNVC-LĐ, nhất là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” không ngừng đổi mới nội dung lẫn hình thức và gắn liền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Bà Trần Kim Yến, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP HCM, trao biểu trưng cho các đảng viên tròn 30 năm tuổi Đảng

Bà Trần Kim Yến, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP HCM, trao biểu trưng cho các đảng viên tròn 30 năm tuổi Đảng

Trong năm 2016, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP đã giới thiệu 2 nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; xét và đề nghị Đảng ủy khối Dân Chính Đảng xem xét ra quyết định kết nạp 20 đoàn viên ưu tú vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu. Cũng trong năm 2016, có 14 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 3 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng trong dịp này, CĐ và Đoàn Thanh niên cơ quan LĐLĐ TP đã trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP xem xét, kết nạp. Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP cũng trao biểu trưng cho 22 đảng viên tròn 35, 30, 25, 20, 15, 10 năm tuổi Đảng.

Tin-ảnh: H.Đào