Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ quận cho biết trong năm 2016, có 474/577 đơn vị đã tổ chức hội nghị người lao động (tỉ lệ 79%). Về thỏa ước lao động tập thể, đến nay toàn quận có 462/577 đơn vị ký kết (tỉ lệ 81%), trong đó 100% thỏa ước có điều khoản có lợi cho người lao động.

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Giám đốc Công ty CP Cơ khí Xây dựng Tháp Kim, phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Quốc Tiến, Giám đốc Công ty CP Cơ khí Xây dựng Tháp Kim, phát biểu tại hội nghị

Chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức hội nghị người lao động, hầu hết các chủ doanh nghiệp cho rằng việc chủ động tổ chức hội nghị và đối thoại giúp doanh nghiệp cải thiện mối quan hệ với người lao động, hạn chế xảy ra tranh chấp. Hơn nữa, việc doanh nghiệp tổ chức công khai, dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp hoặc trực tiếp giải quyết thắc mắc của người lao động là cách thể hiện sự tôn trọng đối với họ. Bên cạnh đó, quy trình tổ chức đối thoại cũng như hội nghị người lao động cũng không phức tạp nếu chủ doanh nghiệp biết phối hợp tốt với Công đoàn cơ sở.

Tin-ảnh: T.Nga