Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ làm việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

NLĐ làm công tác phòng chống thiên tai làm việc tối đa 40 giờ/tuần - Ảnh 1.

Số giờ làm thêm của người lao động không vượt quá 4 giờ/ngày và tổng số giờ làm thêm không được vượt quá 300 giờ/năm.


Theo đó, thời gian làm việc của NLĐ làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai có những điểm khác biệt so với NLĐ làm công việc bình thường. Cụ thể:

- Thời giờ làm việc tối đa là 8 giờ trong một ngày và tối đa là 40 giờ/tuần, ít hơn 8 giờ so với NLĐ làm công việc bình thường quy định tại Bộ Luật Lao động 2012.

- Số giờ làm thêm không vượt quá 4 giờ/ngày và tổng số giờ làm thêm không được vượt quá 300 giờ/năm.

Ngoài ra, NLĐ thực hiện chế độ thường trực 24/24 được bố trí chế độ nghỉ bù trực và hưởng nguyên lương như sau:

- Trực vào ngày thường được nghỉ bù 1 ngày vào ngày làm việc sau phiên trực.

- Trực vào ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết được nghỉ 2 ngày làm việc sau phiên trực.

Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 20-2-2018.


K.An