Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Thực hiện kế hoạch triển khai đồng bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu của BHXH Việt Nam và yêu cầu sử dụng phần mềm xét duyệt các chế độ ngắn hạn do BHXH Việt Nam cài đặt, dự kiến trong thời gian chuyển đổi hệ thống cơ sở dữ liệu, BHXH TP (bao gồm cả BHXH 24 quận, huyện) sẽ tạm ngừng việc chuyển tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức vào tài khoản của NLĐ kể từ ngày 27-2 trở đi cho đến khi có thông báo mới. Như vậy, vào thời điểm này, việc thanh toán chế độ BHXH ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức cho NLĐ sẽ thông qua các đơn vị, doanh nghiệp.