Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Theo quy định, trường hợp người lao động (NLĐ) được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động (NSDLĐ), kể cả kinh phí do đối tác tài trợ thì hai bên phải ký hợp đồng đào tạo bằng văn bản. Hợp đồng đào tạo làm thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Việc công ty bỏ ra chi phí đưa anh Phú sang Nhật đào tạo mà không ký hợp đồng đào tạo là không đúng quy định.

Sao tự ý giữ lương của người lao động? - Ảnh 1.

Mặt khác, pháp luật cũng quy định NSDLĐ chỉ được khấu trừ tiền lương của NLĐ để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị… của NSDLĐ. Vì vậy việc công ty tự ý trừ lương của anh Phú cũng là vi phạm luật.