Hợp đồng lao động có điều khoản: trong vòng 2 năm kể từ khi nghỉ việc, người lao động không được cộng tác, làm việc tại các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh của công ty. Đầu tháng 7-2017, giám đốc công ty chấp nhận đơn xin nghỉ việc của tôi nhưng lại giữ 1 tháng lương để bảo đảm việc thực hiện cam kết nêu trên…".

Ông Đỗ Duy Ý, đại diện công ty, trả lời: Sau khi trao đổi với cơ quan chức năng, công ty nhận thấy việc giữ lương của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động nhằm bảo đảm việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết là chưa đúng quy định. Do vậy, công ty sẽ thanh toán đầy đủ tiền lương tháng 6-2017 cho chị Trang.