Hạn chót để các DN báo cáo kế hoạch trả lương, thưởng Tết về HEPZA là ngày 25-12.

Lãnh đạo Thành ủy và Công đoàn các KCX-KCN TP HCM tiễn công nhân về quê đón Tết năm 2016 Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Lãnh đạo Thành ủy và Công đoàn các KCX-KCN TP HCM tiễn công nhân về quê đón Tết năm 2016 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

HEPZA cũng đề nghị các DN tập trung rà soát, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị; đồng thời tăng cường chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với NLĐ tại DN như: bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn, tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ về quê đón Tết, thăm hỏi tặng quà đối với NLĐ có hoàn cảnh khó khăn...

K.Chi