Tập trung chăm lo cho CNVC-LĐ khó khăn

LĐLĐ quận cho biết đã tập trung triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, dạy nghề, qua đó đã tư vấn trực tiếp cho gần 150 lượt CNVC-LĐ và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quận giới thiệu và giải quyết việc làm cho 8.008 lao động. Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng chỉ đạo CĐ cơ sở theo dõi, kiểm tra thực phẩm đầu vào ở các bếp ăn tập thể, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Trong Tháng CN, LĐLĐ quận đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn như tặng Mái ấm CĐ, hỗ trợ CN bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ vốn thông qua Quỹ CEP… với số tiền gần 1 tỉ đồng. Dịp này, LĐLĐ quận đã khen thưởng 21 tập thể có nhiều thành tích chăm lo cho CNVC-LĐ trong Tháng CN.

T.Nga