Thi đua phải mang lại lợi ích thiết thực

Tin mới

20/02/2012 21:43

Theo Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận: Thành tích các tập thể, cá nhân phải gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ hiệu quả trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn

Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM lần thứ 21 (khóa IX) chiều 20-2 đã góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện quy chế thi đua, khen thưởng của Công đoàn (CĐ) TP.

Góp ý cho dự thảo, nhiều ý kiến cho rằng trong tình hình mới, công tác thi đua, khen thưởng phải đáp ứng yêu cầu khẳng định, ghi nhận, đánh giá thành tích thi đua của các tập thể, cá nhân qua các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức CĐ TP; khen thưởng phải đúng đối tượng, chính xác, kịp thời, có tác dụng động viên và nêu gương. Do vậy, việc hoàn thiện quy chế trên nguyên tắc chính xác, công khai, công bằng là hết sức cần thiết, tạo động lực cho phong trào thi đua, động viên CNVC-LĐ tham gia.

Để đánh giá thi đua có thực chất, nhiều ý kiến góp ý các ban chuyên đề LĐLĐ TP nghiên cứu, xây dựng thêm các tiêu chí thi đua sát hợp với từng loại hình CĐ cơ sở, nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, công ty TNHH. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận lưu ý: Thành tích các tập thể, cá nhân phải gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ hiệu quả trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ. Đặc biệt, thành tích phải căn cứ từ công tác, rèn luyện, học tập hoặc những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng trong thực tế mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân, Nhà nước và xã hội.
Do vậy, ban chấp hành CĐ các cấp có trách nhiệm phối hợp tổ chức, xây dựng, chỉ đạo phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ, công tác chuyên môn và hoạt động CĐ. Đồng thời phải có trách nhiệm sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua để xét chọn những tập thể, cá nhân đã lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Song song đó phải chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Vĩnh Tùng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI