Tổng dư nợ cho vay với một khách hàng không quá 15% vốn tự có

Tin mới

15/08/2001 00:00

(NLĐ) - Ngày 13-8, Chính phủ đã ban hành nghị định về hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND).


Theo nghị định này, cơ sở không được phép cho vay ưu đãi đối với các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc, phó giám đốc, các nhân viên làm việc tại quỹ và các thành viên khác là người thân của họ. QTDND Trung ương không được phép cho vay không có bảo đảm, cho vay ưu đãi đối với các tổ chức kiểm toán, các kiểm toán viên đang kiểm toán tại đơn vị và thanh tra viên. Nghị định cũng quy định, tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt qua 15% vốn tự có của QTDND, giới hạn này không áp dụng đối với những khoản cho vay từ nguồn vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân và các khoản cho vay cầm cố từ số tiền gửi do chính QTDND đó phát hành.                               

D.Hùng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI