Trong đó: lao động có trình độ đại học chiếm 13%, cao đẳng chiếm 15%, trung cấp chiếm 35%, sơ cấp nghề 20%. Nhu cầu này đáp ứng định hướng phát triển thị trường lao động TP theo 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 nhóm ngành kinh tế dịch vụ.

Người lao động tìm việc làm tại Ngày hội Việc làm Khu Công nghệ cao TP HCM
Người lao động tìm việc làm tại Ngày hội Việc làm Khu Công nghệ cao TP HCM

Dự báo cũng cho thấy thời kỳ hội nhập sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm với nhiều yêu cầu cao hơn đối với người lao động. Bên cạnh chuyên môn, nhà tuyển dụng còn yêu cầu người lao động phải có nhiều kỹ năng khác: khả năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng báo cáo, kỹ năng tìm hiểu và xử lý thông tin…

Tin-ảnh: N.Hà