Với 70% ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Anh trong suốt quá trình tham gia trại sẽ tạo cơ hội cho con CNVC-LĐ trau dồi khả năng ngoại ngữ. Ngoài ra, với chương trình huấn luyện đặc biệt sẽ giúp trại sinh tích lũy được nhiều kỹ năng thiết yếu như làm việc đội nhóm, lãnh đạo, tổ chức điều phối và đặc biệt là các kỹ năng “sống còn” để vượt qua những điều kiện gian khổ, khắc nghiệt.

Trại hè tiếng Anh cho con CNVC-LĐ

Con CNVC-LĐ, các bạn trẻ có nhu cầu, liên hệ 0166.663.8665 (cô Trâm), 0914.837.823 (cô Liên) hoặc email: esclcp@gmail.com.

N.Hà