Theo đó, khi tham gia giao thông, CNVC-LĐ quận phải tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nhường nhịn và giúp đỡ người khác khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, khi xảy ra va chạm, CNVC-LĐ phải có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự và chấp hành quy định xử phạt khi vi phạm hành chính về giao thông.

N.Hà