Thường vụ LĐLĐ TP đánh giá trong 6 tháng đầu năm, các cấp CĐ đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như chăm lo Tết cho CNVC-LĐ với chương trình tặng vé xe cho công nhân (CN) về quê ăn Tết; tặng quà cho CN nghèo; tổ chức “Tháng Công nhân lần 2” với tháng lao động giỏi, đối thoại cùng doanh nghiệp, “cùng CN vượt khó”... Một thành quả nổi bật khác của các cấp CĐ là tham gia ổn định quan hệ lao động. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, như chưa tập trung đúng mức việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho CNVC-LĐ; việc sử dụng kinh phí của cấp trên cơ sở cho công tác đào tạo còn thấp...

 
Trong 6 tháng cuối năm, các cấp CĐ TP sẽ tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập CĐ 28-7, như phát triển đoàn viên đợt 28-7, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ”; trao biểu tượng “Người cán bộ CĐ của chúng tôi” và trao Giải thưởng 28-7. Các cấp CĐ cần tổ chức nhiều hoạt động thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp; thi tay nghề, nâng bậc cho CNVC-LĐ và tập trung chăm lo Tết năm 2011 cho CNVC-LĐ...
 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ cũng thông qua đề án mô hình hoạt động CĐ các KCX-KCN TP. Theo đó, CĐ các KCX-KCN TP sẽ thành lập văn phòng 4 cụm: Linh Trung 1, Linh Trung 2 và Bình Chiểu; Tân Bình, Vĩnh Lộc; Tân Tạo, Lê Minh Xuân và cụm Tân Thuận, Hiệp Phước. Ở các KCX-KCN còn lại sẽ có cán bộ CĐ chuyên trách phụ trách trực tiếp. LĐLĐ TP sẽ tổ chức tuyển chọn, đào tạo cán bộ CĐ cho các KCX-KCN TP từ nguồn kinh phí của LĐLĐ TP.

Hồng Đào