Đối tượng xét chọn là kỹ sư và công nhân (CN) trực tiếp sản xuất (từ bậc 2 trở lên) đang làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh có tổ chức Công đoàn (CĐ) thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn TP.

Về tiêu chuẩn, kỹ sư và CN phải có thời gian công tác từ 5 năm trở lên; là đảng viên hoặc cảm tình Đảng, hoặc đoàn viên xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động của doanh nghiệp, CĐ. Kỹ sư, CN được xét chọn phải có thành tích trong phong trào thi đua “lao động sáng tạo”, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hoặc tiết kiệm trên 80 triệu đồng; có thành tích đào tạo, kèm cặp CN giỏi trở thành thợ cả.

LĐLĐ TP yêu cầu CĐ cấp trên cơ sở tập hợp hồ sơ và gửi về Ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ TP trước ngày 15-4. Cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng được tặng thưởng bằng huy hiệu kèm tiền thưởng là 20 triệu đồng. Lễ trao giải được tổ chức vào dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2012).

V.Tùng