Đồng thời, đoàn thanh tra cũng yêu cầu VinaGame tháo gỡ các phần mềm vi phạm và cam kết liên hệ với chủ sở hữu để giải quyết hợp thức hóa. Sau khi nhận quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, phía Công ty VinaGame đã phải tổ chức kiểm tra toàn bộ máy tính đang sử dụng, lên kế hoạch thống kê và tiến hành mua bản quyền các phần mềm để sử dụng cho công việc.

Q.Y