CHỦ ĐỀ

Cuộc thi ảnh: Nét đẹp lao động

Cuộc thi ảnh "Nét đẹp lao động" lần 3 với nhiều giải thưởng hấp dẫn

(NLĐO) - Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 81 triệu đồng.

Cuộc thi ảnh "Nét đẹp lao động" lần 3 với nhiều giải thưởng hấp dẫn