CHỦ ĐỀ

Cuộc thi: Lắng nghe người dân hiến kế

Xây bản sắc văn hóa đô thị TP HCM: Giáo dục nhân cách bằng nghệ thuật

Chức năng giáo dục của nghệ thuật bao trùm lên toàn bộ đời sống của con người, trong đó có việc xây dựng và cải tạo, giúp con người hướng đến những giá trị thẩm mỹ, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội

Xây bản sắc văn hóa đô thị TP HCM: Giáo dục nhân cách bằng nghệ thuật
Xem thêm