CHỦ ĐỀ

Cuộc thi viết "Từ trong ký ức" lần 2

Góc trời nhỏ bây giờ vắng em

Ngày ấy Mỹ của tôi nằm xuống cho tôi giờ đây đứng trên bục giảng, cho đàn em thơ được nghe tôi kể lại chuyện ngày xưa, chuyện của quê hương

Góc trời nhỏ bây giờ vắng em