CHỦ ĐỀ

Cuộc thi viết về Chủ quyền biển đảo

Cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo: Sử liệu Trung Quốc minh định chủ quyền Việt Nam

Đó là bộ "Hải ngoại kỷ sự" của một nhà sư Trung Hoa, ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong thời gian lưu lại Việt Nam từ thế kỷ XVII

Cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo: Sử liệu Trung Quốc minh định chủ quyền Việt Nam
Xem thêm