DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ

Ông Nguyễn Phú Trọng
Ngày sinh: 14-4-1944
Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI; XII tham gia Thường trực Bộ Chính trị(8-1999 đến 4-2001)
- Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh - Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII
- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng); cử nhân Ngữ văn
Ông Trương Hoà Bình
Ngày sinh: 13-4-1955
Quê quán: Xã Long Đước Đông, Cần Giuộc, tỉnh Long An
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Ủy viên Bộ chính trị khóa XII
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật học, Đại học Bách khoa, Đại học An ninh
Ông Nguyễn Văn Bình
Ngày sinh: 4-3-1961
Quê quán: Phú Thọ
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Tiến sỹ khoa học
Ông Phạm Minh Chính
Ngày sinh: 10-12-1958
Quê quán: Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương khóa XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Trình độ học vấn: kỹ sư xây dựng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật
Ông Hoàng Trung Hải
Ngày sinh: 27-9-1959
Quê quán: Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII
- Phó thủ tướng Chính phủ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Kỹ sư Hệ thống điện; Thạc sỹ quản trị kinh doanh Đại học Dublin, Cộng hòa Ailen
Ông Vương Đình Huệ
Ngày sinh: 15-3-1957
Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế
Ông Đinh Thế Huynh
Ngày sinh: 15-5-1953
Quê quán: Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương khóa IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
- Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Tiến sĩ báo chí
Ông Tô Lâm
Ngày sinh: 10-7-1957
Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ
Ông Ngô Xuân Lịch
Ngày sinh: 20-4-1954
Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trương Thị Mai
Ngày sinh: 23-1-1958
Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội
- Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lịch sử
Ông Phạm Bình Minh
Ngày sinh: 26-3-1959
Quê quán: Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
- Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật và Ngoại giao tại Trường Fletcher Tuft (Mỹ)
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 12-4-1954
Quê quán: Xã Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Phó chủ tịch Quốc hội
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế
Ông Nguyễn Thiện Nhân
Ngày sinh: 12-6-1953
Quê quán: Xã Phương Trà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội khoá: X, XII, XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư kinh tế, Tiến sĩ điều khiển học
Tòng Thị Phóng
Ngày sinh: 10-2-1954
Quê quán: Phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Dân tộc: Thái
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương khóa VII, IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X
- Phó chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật
Ông Nguyễn Xuân Phúc
Ngày sinh: 20-7-1954
Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ
- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Đại học Kinh tế
Ông Trần Đại Quang
Ngày sinh: 12-10-1956
Quê quán: Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
- Đại biểu Quốc hội khoá XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật
Ông Đinh La Thăng
Ngày sinh: 10-9-1960
Quê quán: Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Đại biểu Quốc hội Khoá XI, XIII
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Tiến sỹ
Ông Võ Văn Thưởng
Ngày sinh: 13-12-1970
Quê quán: Vĩnh Long
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Triết học
Ông Trần Quốc Vượng
Ngày sinh: 5-2-1953
Quê quán: Xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
- Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật

DANH SÁCH BAN BÍ THƯ

Ông Nguyễn Hoà Bình
Ngày sinh: 24-5-1958
Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương khóa Đảng XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
- Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Ông Lương Cường
Ngày sinh: 15-8-1957
Quê quán: Xã Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
- Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Ông Nguyễn Văn Nên
Ngày sinh: 14-7-1957
Quê quán: Tây Ninh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật