Hỗ trợ lãi suất đến hết năm 2011

Tin mới

13/10/2009 00:46

(NLĐ) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 21 sửa đổi, bổ sung một số điều về việc thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn (Thông tư 05).

Theo đó, đối tượng và phạm vi áp dụng quy định về hỗ trợ lãi suất được bổ sung các khoản cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, chu kỳ sản xuất, kinh doanh trên 12 tháng thuộc các ngành, lĩnh vực kinh tế được hỗ trợ lãi suất vào các khoản cho vay của ngân hàng thương mại và công ty tài chính. Mức hỗ trợ khách hàng vay là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế, nằm trong khoảng thời gian từ 1-4-2009 đến 31-12-2011.

Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất không phù hợp với quy định tại thông tư này phải điều chỉnh hợp đồng tín dụng kể từ ngày 9-10-2009.

P.Anh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI