IFC sẽ thông qua IFC InfraVentures, một quỹ đầu tư của IFC dành cho việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng ở giai đoạn đầu và SN Power sẽ cùng xây dựng một chiến lược, chính sách để đầu tư vào các nhà máy điện đang hoạt động cũng như các dự án điện mới nhằm xây dựng một danh mục đầu tư và chuyển giao công nghệ giúp nâng cao năng lực sản xuất năng lượng tái tạo dài hạn của VN. Đây là dự án đầu tiên của quỹ IFC InfraVentures tại VN.

M.Vân