HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Nắm trọn thông tin bất động sản bằng công cụ của OneHousing

Hôm nay ngày 18-7, OneHousing (nền tảng proptech thuộc Tập đoàn One Mount) ra mắt Công cụ Phân tích thị trường dựa trên nền tảng dữ liệu lớn của gần 1.000 dự án trên toàn quốc, được thu thập qua các giao dịch bất động sản (BĐS) trong 10 năm qua.

Nắm trọn thông tin bất động sản bằng công cụ của OneHousing
Xem thêm