Tin mới

25/07/2017 08:58

Về việc tham gia thực hiện gói thầu Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án

Kính gửi: Các nhà thầu

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các nhà thầu về việc đăng ký tham gia thực hiện gói thầu Tư vấn đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án công trình như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án thuộc dự án Trụ sở Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn.

3. Phạm vi lựa chọn nhà thầu: chỉ áp dụng đối với tổ chức là nhà thầu trong nước. Không áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhà thầu liên danh và nhà thầu có vốn đầu tư nước ngoài.

4. Thời gian thực hiện: 60 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ), kể từ ngày ký kết hợp đồng.

5. Nguồn vốn: Tài chính tích lũy Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Hình thức tuyển chọn: Liên đoàn Lao động Thành phố đánh giá Hồ sơ đề xuất của nhà thầu. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu năng lực và giá theo yêu cầu của Hồ sơ yêu cầu thì được chọn để thương thảo hợp đồng, tiến hành chỉ định thầu và ký hợp đồng thực hiện.

8. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu: từ 8h00 ngày 25 tháng 07 năm 2017 đến hết 17h00 ngày 05 tháng 08 năm 2017. Nơi phát hành: Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (Số 14 Cách mạng tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1. Điện thoại: 028.38290836). Giá bán hồ sơ: 50.000 đồng/bộ.

9. Thời gian nhận Hồ sơ đề xuất: từ 8h00 ngày 01 tháng 08 năm 2017 đến hết 17h00 ngày 10 tháng 08 năm 2017 (Hồ sơ đề xuất nộp sau thời gian này sẽ không được tiếp nhận). Nơi nhận hồ sơ: Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (Số 14 Cách mạng tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1. Điện thoại: 028.38290836)

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh mời Quý nhà thầu tham gia.

LĐLĐ TPHCM
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI