HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127

"Mỏ vàng" của du lịch Việt

Di sản là tài nguyên quan trọng hàng đầu của du lịch Việt Nam, là lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt so với nhiều quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, nhiều di sản vẫn chưa được quan tâm đúng mức để phát huy hết tiềm năng vốn có trong khai thác, phát triển du lịch

"Mỏ vàng" của du lịch Việt
Xem thêm