Đây là năm thứ 5 liên tiếp Dai-ichi Life Nhật Bản tài trợ cho chương trình này, dự kiến sẽ đem lại ánh sáng cho 450 bệnh nhân nghèo trên khắp cả nước trong năm 2013.

Sau 5 năm gắn bó với chương trình, Dai-ichi Life Nhật Bản đã nâng tổng số tiền tài trợ lên 85.000 USD, đem lại ánh sáng cho hơn 2.500 bệnh nhân nghèo tại Việt Nam. Công ty còn đóng góp xây dựng và trao tặng nhà tình thương, tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng 500 hợp đồng bảo hiểm cho giáo viên mầm non có hoàn cảnh khó khăn...

L.Hằng