FPT chi trả cổ tức cao

Tin mới

30/03/2014 19:12

Tuần qua, đại hội đồng cổ đông thường niên FPT 2014 đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2013 là 30% (3.000 đồng/cổ phiếu) và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 25% (4 cổ phần hiện hữu được chia thêm 1 cổ phần mới)

Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức là trong quý II/2014. Đồng thời, đại hội cũng thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỉ lệ là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Mức chia cổ tức này sẽ do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết định.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tương ứng là 11%, 6% và 10%, tương đương 31.892 tỉ đồng, 2.672 tỉ đồng và 1.775 tỉ đồng. Trong đó, các lĩnh vực mũi nhọn như phát triển phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông tiếp tục tăng trưởng cao với mức tăng trưởng lần lượt là 26%, 20% và 18% tương đương 3.556 tỉ đồng, 864 tỉ đồng và 3.830 tỉ đồng.

T.Huyên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI