Masan Consumer cũng có kế hoạch tiến hành chào mua công khai để tăng tỉ lệ sở hữu của mình với các điều khoản thương mại tương tự. Giao dịch này và việc chào mua công khai được dự kiến sẽ hoàn tất sau khi được doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

N.Minh