Thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Tin mới

23/09/2014 18:08

Theo Quyết định số 53/2014/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ năm 2015 đến hết năm 2019 sẽ thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

Nguồn kinh phí giao tự chủ cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm bao gồm ngân sách nhà nước cấp bảo đảm hoạt động thường xuyên; khoản thu từ công tác nghiên cứu, đào tạo và thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm; khoản đóng góp từ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đóng góp trực tiếp cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và cục được sử dụng 100% khoản đóng góp này để chi tăng cường công tác quản lý, giám sát. Mức đóng góp bằng 0,03% doanh thu phí bảo hiểm gốc hằng năm (đối với doanh nghiệp bảo hiểm); 0,03% doanh thu phí nhận tái bảo hiểm hằng năm (đối với doanh nghiệp tái bảo hiểm); 0,03% hoa hồng môi giới bảo hiểm hằng năm (đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm). Khoản đóng góp này được hạch toán vào chi phí hợp lệ của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2015.

Theo TTXVN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI