Trao đổi học bổng Đông Nam Á - Hàn Quốc

Tin mới

05/07/2014 22:55

Mạng lưới ĐH Đông Nam Á - ASEAN University Network (AUN) thông báo chương trình trao đổi học bổng Đông Nam Á - Hàn Quốc năm 2014 (ASEAN - Korea Exchange Fellowship Programme 2014) của chính phủ Hàn Quốc.

Học bổng dành cho học giả, sinh viên tốt nghiệp và nghiên cứu viên quan tâm nghiên cứu Hàn Quốc, nghiên cứu Đông Á hoặc các chủ đề nghiên cứu so sánh khác.

Ứng viên nộp hồ sơ học bổng đến Ban Thư ký AUN trước ngày 15-7 thông qua các trường ĐH. Ứng viên có thể quét (scan) hồ sơ và gửi về email: aun.naparat@gmail.com hoặc qua đường bưu điện đến: Ms. Naparat Phirawattanakul, Office of the ASEAN University Network, Room 210, Jamjuree 1 Building, Chulalongkorn University, Phayathai Rd., 10330 Bangkok, Thailand; ĐT: +66 2 2153640, 215 3642 ext.106; Fax: +66 2 216 8808.

Ng.Thạch
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI